novinky

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

7. června 2018

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

 

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

 

Doba trvání: březen 2017 až březen 2019

 

Název projektu: SVITAP J. H. J. - podnikové vzdělávání

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004599

 

Stručný popis:

Společnost SVITAP J. H. J. spol. s r.o. na základě interní analýzy zjistila nedostatky v kvalifikaci svých zaměstnanců a v rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců by tímto ráda doplnila vzdělání vybraných klíčových zaměstnanců. Jedná se o vedoucí zaměstnance a pracovníky ve službách, kterým byla nabídnuta možnost proškolení v měkkých a manažerských dovednostech. Proškolením dojde ke zvýšení úrovně znalostí, dovedností a rozšíření kompetencí vybraných zaměstnanců.

 

Jaký problém projekt řeší:

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

 

Cíle projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 18

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 16

Počet účastníků 54+: 3